Born in 1983. in the city of Rijeka, Croatia. Finished elementary and high school in Opatija, where I'm currently graduate of faculty for tourism and hospitality management. At the end of 2008., after moving to Osijek, I started with photography. Visiting this page You can see my work.
Rođena 1983. u gradu Rijeci. U Opatiji završila osnovnu školu i opću gimnaziju, te sam u istoj  trenutno apsolvent na fakultetu za turistički i hotelski menadžment. Krajem 2008. selim u Osijek gdje se počinjem samostalno baviti fotografijom. Na ovoj stranici možete vidjeti moje dosadašnje radove.